OM OSS

Göteborgs Sprutmåleri AB  grundades 1987 och låg då på Ringön på Hisingen. Sedan Augusti 2011 ligger företaget i Kungälv (Rollsbo) i nybyggda fina lokaler. Därifrån sker all försäljning och tillverkning. Företagets huvudsakliga uppgift 1987 var sprutmålning. I dag har företaget en avancerad maskinpark och tillverkar kök och inredningssnickerier till privatpersoner, företag, restauranger, hotell, kontor, kommun och landsting. Sprutmålningen finns givetvis kvar. Den 1 september 2016 startade vi ett nytt bolag som heter inredningsbyggarna i Kungälv för att förtydliga vad det är vi gör i dag. För våra kunder och leverantörer fungerar allt som vanligt, och vi finns på samma plats med samma personalstyrka.

Vi är ett litet företag med åtta anställda i åldersgruppen 28 - 53 år


Vi är ett miljödiplomerat företag - Vi uppfyller Svensk Miljöbas krav för miljödiplomerade verksamheter och är miljödiplomerade av miljöförvaltningen i Göteborg.

Miljöpolicy

"Vi på Inredningsbyggarna i Kungälv AB känner vårt ansvar att bidra till en strävan efter ett hållbart samhälle ska uppnås. Vi vill genom en helhetssyn ständigt förbättra vårt miljöarbete samt minska vår negativa miljöpåverkan. Detta ska genomsyra alla delar av verksamheten. Vår produktion ska vara ren och resurssnål och miljöhänsyn ska även tas angående inköp av material samt till vår egen energianvändning, avfallshantering och transportplanering.

  • Vi ska även tillgodose att lagar, förordningar och andra krav följs.
  • Samtliga medarbetare känner till miljöpolicyn och har kunskapen att visa miljöhänsyn vid utförandet av sina arbetsuppgifter".


Kungälv den 16 januari 2018

Lars-Erik Andersson, VD

Välkommen in på ett besök hos oss!